deepti sharma, suse nikhil sharma pawan awasthi prasanjeet roy rishi vijayant khattry gautam khurana hursh chetan ashtosh kapur harsha sundar